Profilování začínajících výzkumníků v magisterském studiu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profilování začínajících výzkumníků v magisterském studiu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Szimethová, Monika
dc.contributor.author Kočicová, Soňa
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:49Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28257
dc.description.abstract Diplomová práce se orientuje na začínajícího výzkumníka a jeho profilování v magisterském studiu. Jejím cílem je zjistit možnosti a limity osobního profilování začínajících výzkumníků v magisterském studiu. Teoretická část se zabývá postavením začínajícího výzkumníka v oblasti vědy a výzkumu. První kapitola je orientována na oblast vztahu vědy a výzkumu a jejich definici, výzkum v pedagogických a technických oblastech studia, dále na pozici vý-zkumu v České republice a Evropské unii a etiku ve výzkumu. Další kapitola je věnována samotnému začínajícímu výzkumníkovi a vymezením tohoto pojmu. Praktická část se zabý-vá výzkumem, který je spojen se zjištěním a porovnáním možností a limitů profilování, zájmů a představ o výzkumu začínajících výzkumníků v humanitním a technickém oboru ve Zlíně. Použitou výzkumnou metodou je polostrukturovaný rozhovor a obsahová analýza textu v podobě eseje. Výsledkem této práce je popis zjištěného stavu profilování začínají-cích výzkumníků v magisterském studiu.
dc.format 97 s. (198 113 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject začínající výzkumník cs
dc.subject magistr cs
dc.subject profilování se cs
dc.subject věda a výzkum cs
dc.subject novice researcher en
dc.subject Master en
dc.subject profilig en
dc.subject science and research en
dc.title Profilování začínajících výzkumníků v magisterském studiu
dc.title.alternative Profiling of Junior Researchers in the Master's Programme
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the novice researcher and his profiling in a master's degree . Its aim is to explore the possibilities and limits of personal profiling novice researchers in the master's program. The theoretical part deals with the role novice researcher in the field of science and research. The first chapter is focused on the area of the relationship of science and re-search and their definition, on research in educational and technical fields of study, further research position in the Czech Republic and the European Union and ethics in research. Another chapter is devoted to the novice researcher a definitiv of this term. The practical part deals with the research , which is connected with the finding and comparing the possibilities and limits of profiling, interests and ideas about research of beginning re-searchers in the humanities and technical field in Zlín. Used research method is a semi-structured interview and content analysis in the form of essays. The result of this work is to describe to the condition of profiling of beginning researchers in the master's program.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33800
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
kočicová_2014_dp.pdf 1.046Mb PDF View/Open
kočicová_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
kočicová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account