Přístupy v sociální práci s lidmi bez přístřeší ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přístupy v sociální práci s lidmi bez přístřeší ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Kostka, Josef
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:49Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28258
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na přístupy v sociální práci s lidmi bez přístřeší ve Zlínském kraji. V teoretické části práce jsou objasněny pojmy a výchozí stanoviska, kromě oblasti bezdomovectví, především terapeutické přístupy a jejich možný přínos pro práci s cílovou skupinou. Cílem výzkumu je zjistit, zda se při práci s lidmi bez přístřeší v zařízeních Zlínského kraje objevují přístupy vycházející z terapeutických směrů. Data sesbíraná při rozhovorech s pracovníky sociálních služeb byla zpracována metodou vytváření trsů.
dc.format 181 s. (355 000 znaků); 3 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezdomovec cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject psychoterapeutické systémy cs
dc.subject metoda vytváření trsů cs
dc.subject Homeless en
dc.subject homelessness en
dc.subject social work en
dc.subject psychotherapy systems en
dc.subject cluster analysis en
dc.title Přístupy v sociální práci s lidmi bez přístřeší ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Social Work Approach to Homeless People in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on approaches for social work with homeless people in the Zlín Region. In the theoretical part are explained the concepts and initial views, in addition to homelessness, particularly therapeutic approaches and their potential benefit for working with the target group. The aim of the research is to determine whether working with homeless people in facilities of the Zlín region discover approaches based on therapeutic directions. Data collected from interviews with social workers were processed by cluster analysis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33801
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
kostka_2014_dp.pdf 2.981Mb PDF View/Open
kostka_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
kostka_2014_op.doc 23.59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account