Prožívání životní pohody ve vztahu k rodinnému stavu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prožívání životní pohody ve vztahu k rodinnému stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Lišková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:51Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:51Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28264
dc.description.abstract Určujícím tématem této diplomové práce je prožívání životní pohody ve vztahu k rodinnému stavu. Smyslem práce a jejím hlavním cílem je obeznámit, popsat a prozkou-mat vztah mezi prožíváním životní pohody a rodinným stavem. V teoretické části se do-tkneme historie a vymezení pojmů týkající se životní pohody. Zmíníme některé psycholo-gické, pedagogické a sociologické aspekty ovlivňující prožívání životní pohody. Empirická část následně prezentuje výzkumné šetření, jež bylo realizováno pomocí dotazníku s cílem potvrdit, či vyvrátit hypotézy sestavené k zpracovávanému tématu.
dc.format 117 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní pohoda cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject prožívání životní pohody cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject rodinný stav cs
dc.subject well-being en
dc.subject quality of life en
dc.subject sense of well-being en
dc.subject satisfaction en
dc.subject marital status en
dc.title Prožívání životní pohody ve vztahu k rodinnému stavu
dc.title.alternative Experiencing Well-Being in Relation to Marital Status
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The main topic of this thesis is the experience of well-being in relation to marital status. The purpose of the work and its main goal is to introduce, describe and explore the relationship between the experience of well-being and marital status. The theoretical part the history and definitions relating to welfare are described. We mention some psychological, pedagogical and sociological aspects, which influence the perception of well-being. The empirical section presents the research survey that was conducted by questionnaire in order to confirm or refute the hypothesis drawn to the current subject
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28845
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-31
local.subject životní pohoda cs
local.subject muži cs
local.subject ženy cs
local.subject animal welfare en
local.subject men en
local.subject women en


Files in this item

Files Size Format View
lišková_2011_dp.pdf 3.200Mb PDF View/Open
lišková_2011_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
lišková_2011_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account