Informovanost středoškolských studentů o záměrném sebepoškozování v adolescenci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost středoškolských studentů o záměrném sebepoškozování v adolescenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Vaculíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:53Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:53Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28271
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na problematiku informovanosti středoškolských studentů o záměrném sebepoškozování v adolescenci v rámci daného teritoria. V teoretické části je reflektován současný stav poznání v oblasti záměrného sebepoškozování. Tento fenomén je zde klasifikován, popsány jsou specifické metody a rizikové faktory záměrného sebepoškozování. Teoretická část se zabývá záměrným sebepoškozováním ve vztahu k adolescentní populaci, prevencí, profesionální pomocí a léčbou záměrného sebepoškozování. Hlavním cílem praktické části diplomové práce je zmapování informovanosti a zkušenosti středoškolských studentů se záměrným sebepoškozováním v adolescenci v rámci dané lokality a komparace praktických poznatků s teoretickými východisky.
dc.format 102
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject záměrné sebepoškozování cs
dc.subject automutilace cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject léčba cs
dc.subject deliberate self-harm en
dc.subject automutilation en
dc.subject adolescence en
dc.subject information en
dc.subject prevention en
dc.subject treatment en
dc.title Informovanost středoškolských studentů o záměrném sebepoškozování v adolescenci
dc.title.alternative Secondary School Students' Awareness of Deliberate Self-Harm in Adolescence
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the issue of awareness of high school students of deliberate self-harm during adolescence within a given territory. The theoretical part reflects the current state of knowledge in the field of deliberate self-harm. This phenomenon is here categorized, described are specific methods and risk factors for deliberate self-harm. The theoretical part deals with deliberate self-harm in relation to the adolescent population, prevention, professional help and treatment of deliberate self-harm. The main objective of the practical part of the thesis is to explore the awareness and experiences of high school students with deliberate self-harm during adolescence within a location and to compare the practical conclusions with theoretical knowledge.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33818
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2014_dp.pdf 1.690Mb PDF View/Open
vaculíková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vaculíková_2014_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account