Zahradnictví v oblasti Toronta: Případová studie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zahradnictví v oblasti Toronta: Případová studie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Mizera, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:02Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:02Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28295
dc.description.abstract Má bakalářská práce je zaměřena na analýzu zahradnictví v oblasti Toronta, konkrétně na případovou studii jedné specifické společnosti a analýzu její konkurence. V teoretické části nejprve rozebírám metody analýzy mikro a makro okolí společnosti a poté samotnou analýzu konkurence. V praktické části poté s pomocí informací získaných z řízeného rozhovoru s manažerem vybrané společnosti a statistik z oficiálních zdrojů aplikuji analýzy popsané v teoretické části a vyvodím patřičná doporučení.
dc.format 62 s. (91 761)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject společnost cs
dc.subject trh cs
dc.subject služby cs
dc.subject analýza cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject zahradnictví cs
dc.subject Toronto cs
dc.subject company en
dc.subject market en
dc.subject service en
dc.subject analysis en
dc.subject competition en
dc.subject interview en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject landscaping en
dc.subject Toronto en
dc.title Zahradnictví v oblasti Toronta: Případová studie
dc.title.alternative The Landscaping Industry in the Greater Toronto Area: A Case Study
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis is focused on the analysis of the landscaping industry in the Toronto area, specifically on a case study of a single chosen company and the analysis of its competition. In the theoretical part I begin with description of the methods of micro and macro-environment analysis and then the competition analysis. In the practical part I use the data gathered from the guided interview I conducted with the General Manger of the chosen company and statistical data obtained from the official sources to apply methods described in theoretical part and deduce appropriate recommendations.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33863
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mizera_2013_dp.pdf 1.668Mb PDF View/Open
mizera_2013_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
mizera_2013_op.pdf 27.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account