The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trčková, Dita
dc.contributor.author Polášková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:03Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28297
dc.description.abstract Cílem této práce je analýza přesvědčovacích strategií, které jsou použity v reklamách na luxusní zboží, aby zaujaly zákazníkovu pozornost a dokázali ho přesvědčit o koupi výrobku. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na pojmy reklama, diskurzivní analýzu textu, funkce reklamy, cílová skupinu zákazníků a také se zaměřuje na visuální a verbální aspekt reklamy a řeší, jak tyto faktory dokáží přesvědčit a ovlivnit. Praktická část se zaměřuje na analýzu jednotlivých přesvědčovacích strategií v konkrétních reklamách a hledá prvky, které mají tyto reklamy společné.
dc.format 57 s. (79180 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject přesvědčování cs
dc.subject diskurz cs
dc.subject diskurzivní analýza cs
dc.subject vizuální a verbální prostředky cs
dc.subject advertising en
dc.subject persuasion en
dc.subject discourse en
dc.subject discourse analysis en
dc.subject visual and verbal means en
dc.title The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements
dc.title.alternative The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kaňková, Helena
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is the analysis of persuasive strategies, which are used in advertisements on luxury products to interest customer and motivate the customer to purchase. In theoretical part of bachelor thesis deals with term advertising, discourse analysis of the text, function of advertising, target group of customer and it also focuses on visual and verbal aspect of advertising and it deals with how these factors can persuade and influence a customer. Practical part is focused on analysis of persuasive strategies in particular advertisements and it searches elements, which have these advertisements in common.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33866
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject tištěná média cs
local.subject reklama cs
local.subject luxusní zboží cs
local.subject verbální komunikace cs
local.subject vizuální řeč cs
local.subject printed media en
local.subject advertising en
local.subject luxuries en
local.subject verbal communication en
local.subject visual communication en


Files in this item

Files Size Format View
polášková_2013_dp.pdf 3.418Mb PDF View/Open
polášková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
polášková_2013_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account