Marshall McLuhan´s Vision: Language without Communication Barriers

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marshall McLuhan´s Vision: Language without Communication Barriers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atcheson, Hana
dc.contributor.author Sládková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:04Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28299
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je představení jedné z největších osobností 20. století, Marshalla McLuhana, který obohatil svět o jeho rozporuplné teorie. O jednu z jeho teorií, Globální vesnice se opírá tato bakalářská práce. Cílem této práce je poukázat na změnu a rozšíření jednoho určitého jazyka použitím specifického media, kterým je v tomto případě Internet, konkrétněji online blogy. Teoretická práce popisuje život Marshalla McLuhana, jeho publikace a také jeho přínos lidstvu. Dále přibližuje tématiku medií a objasňuje rozšíření anglického jazyka a jeho budoucnost. Zabývá se také představením diskurzu, a specifických lingvistických a sociolingvistických fenoménů, typických pro internetovou komunikaci. Cílem praktické části je analýza vzorků textu tří různých online blogů z lingvistického a sociolingvistického hlediska. Všechny dosažené poznatky jsou prezentovány v závěru praktické části.
dc.format 71 s. (96 489 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Anglický jazyk cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject zjednodušení jazyka cs
dc.subject Internet cs
dc.subject internetová cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject online blogy cs
dc.subject globální vesnice cs
dc.subject lingvistické fenomény cs
dc.subject sociolingvistické fenomény cs
dc.subject the English language en
dc.subject language en
dc.subject simplification of the language en
dc.subject the Internet en
dc.subject internet communication en
dc.subject online blogs en
dc.subject global village en
dc.subject linguistic phenomena en
dc.subject sociolinguistic phenomena en
dc.title Marshall McLuhan´s Vision: Language without Communication Barriers
dc.title.alternative Marshall McLuhan´s Vision: Language without Communication Barriers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor´s thesis is to introduce one of the greatest characters of the 20th century, Marshal McLuhan, who enriched world with his inconsistent theories. One of his theories, Global Village, is a building stone of this bachelor thesis. The aim of this thesis is to refer on the transformation and expanding of one certain language, English, which is utilized by specific medium, in this case the Internet, concretely online blogs. The theoretical part describes life of Marshal McLuhan, his publication work and also his contribution to society. Furthermore, outlines media theme and explains spreading of the English language and its future. It also deals with introduction of discourse and specific linguistic and sociolinguistic phenomena, typical for internet communication. The aim of practical part is analysis of three blog post samples from the linguistic and sociolinguistic point of view. All findings are presents in the conclusion of practical part.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33870
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-22


Files in this item

Files Size Format View
sládková_2013_dp.pdf 5.673Mb PDF View/Open
sládková_2013_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
sládková_2013_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account