The English in Facebook Comments: Formality in Social Communication

DSpace Repository

Language: English čeština 

The English in Facebook Comments: Formality in Social Communication

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Zábojníková, Irena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:08Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:08Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28304
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou Facebookových komentářů určitých obchodních značek, jako je BBC News, CNN News a Discovery News. Cílem bakalářské práce je lingvisticky analyzovat jazyk používaný v komentářích Facebooku na základě shromážděného materiálu z Facebookových stránek zmíněných výše a dokázat, že jsou tyto komentáře více formálního než neformálního charakteru. Teoretická část se zabývá jazykem internetu a stručně představuje Facebook jako sociální síť. Dále se zaměřuje na lexikální hledisko, které se zabývá zejména tvořením slov v anglickém jazyku. Další částí je stylistické hledisko, které je rozděleno na neutrální a hovorový jazyk. Poslední část se zabývá ortografickým hlediskem, tedy na pravidla a zásady pravopisu spisovného jazyka. V praktické části jsou poté tyto lingvistická hlediska prozkoumány a analyzovány v rámci vytvořeného korpusu.
dc.format 55 s. (69 300 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Facebook cs
dc.subject lexikální analýza cs
dc.subject stylistická analýza cs
dc.subject ortografická analýza cs
dc.subject Facebook en
dc.subject lexical analysis en
dc.subject stylistic analysis en
dc.subject orthographic analysis en
dc.title The English in Facebook Comments: Formality in Social Communication
dc.title.alternative The English in Facebook Comments: Formality in Social Communication
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analysis of Facebook comments of certain brands such as BBC News, CNN News or Discovery News. Its aim is to understand the synergy between Facebook and language, analyze it from different linguistic points of view and prove that comments on the selected Facebook sites are more formal than informal. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part provides general information about communication on the Internet and focuses on Facebook communication. Lexical, stylistic and orthographic features of Facebook comments, such as word-formation, colloquial layer or spelling innovations are described. For research in the practical part Facebook sites of above mentioned big brands were visited to find suitable material with a sufficient amount of data for analysis and samples of those features mentioned in the theoretical part are found and then explored and commented in practical part.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33878
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject elektronická komunikace cs
local.subject online sociální sítě cs
local.subject electronic communication en
local.subject online social networks en


Files in this item

Files Size Format View
zábojníková_2013_dp.pdf 2.514Mb PDF View/Open
zábojníková_2013_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
zábojníková_2013_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account