The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Dřímalová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:09Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:09Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28308
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem osobního prodeje a jeho vlivu na nákupní chování seniorů v Moravskoslezském kraji. Celé dílo je rozděleno do dvou částí, první teoretická část popisuje seniora jako zákazníka, segmentaci trhu, nástroje komunikačního mixu, trendy v osobním prodeji a marketingový výzkum. Druhá analytická část prezentuje kvantitativní výzkum prováděný pomocí dotazníkového šetření, zde je písemně a graficky znázorněný vliv osobního prodeje na respondenty. Závěr je věnován vhodným doporučením, jak snížit negativní postoj veřejnosti k osobnímu prodeji.
dc.format 67 s. (68 845 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject respondent cs
dc.subject senior en
dc.subject customer en
dc.subject shopping behaviour en
dc.subject market segmentation en
dc.subject communication mix en
dc.subject direct selling en
dc.subject marketing research en
dc.subject respondent en
dc.title The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region
dc.title.alternative The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of direct selling on geriatric shopping behaviour in the Moravian-Silesian region. The whole thesis is divided into two parts. The first, theoretical part, describes senior citizens as customers, market segmentation, elements of communication mix, trends in direct selling and marketing research. The second, analytical part, presents the quantitative research using a questionnaire survey. The influence of direct selling on seniors has been depicted in written as well as graphical form. The final part is devoted to recommendations how to reduce seniors´ negatives attitudes to direct selling.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33882
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
dřímalová_2013_dp.pdf 1.564Mb PDF View/Open
dřímalová_2013_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
dřímalová_2013_op.pdf 27.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account