Prvky nezdvořilosti v jazyce tisku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prvky nezdvořilosti v jazyce tisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čechová, Hana
dc.contributor.author Dulava, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:09Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:09Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28309
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hledáním lingvistických prvků, kvůli kterým může být jazyk užitý v tisku vnímán jako nevhodný, urážející nebo také vulgární. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V jejích jednotlivých kapitolách je výčet důležitých lingvistických jevů, které jsou pro tuto analýzu nezbytné. Praktická část se zabývá rozborem vybraných prvků, které souvisejí s lingvistickými projevy nezdvořilosti v tisku. Analýza je založena na rozboru 10 interview, z nichž je patrná jak četnost, tak i způsob, jakým se dané prvky nezdvořilosti v jazyce projevují.
dc.format 52
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezdvořilost cs
dc.subject neformálnost cs
dc.subject tisk cs
dc.subject lingvistické prvky cs
dc.subject slang cs
dc.subject impoliteness en
dc.subject informality en
dc.subject journalese en
dc.subject linguistic features en
dc.subject slang en
dc.title Prvky nezdvořilosti v jazyce tisku
dc.title.alternative Features of Impoliteness in Journalese
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Miššíková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis concentrates on linguistic features causing language to be seen as inappropriate or insulting in the journalese. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part, elemental terms such as impoliteness are described. In the subchapters, there is a list of significant linguistic features, which are considered essential for the purpose of the analysis. The practical part offers an analysis of chosen features related to impoliteness in journalese. The corpus material consisted of ten interviews, each featuring frequency and mean of production.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33884
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject lingvistická analýza cs
local.subject tisk cs
local.subject vulgarismy cs
local.subject zdvořilost cs
local.subject linguistic analysis en
local.subject press en
local.subject obscene words en
local.subject politeness en


Files in this item

Files Size Format View
dulava_2013_dp.pdf 1.904Mb PDF View/Open
dulava_2013_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
dulava_2013_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account