Inspekce kvality sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inspekce kvality sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Balážová, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:11Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28312
dc.description.abstract Předložená diplomová práce je tematicky zaměřená na oblast provádění inspekce kvality sociálních služeb u vybraných druhů služeb. Teoretická část práce je zacílena na specifika provádění inspekcí s ohledem na specifické potřeby vybrané cílové skupiny u poskytovatelů pobytového typu služby. Působení vlivu provedené inspekce kvality u poskytovatele sociální služby na uživatele. Nedílnou součástí jsou odborné informace o zjišťování kvality poskytované sociální služby zacílením na koordinaci případu jako klíčové metody sociální práce. V praktické části byl kvalitativní výzkum zaměřen na identifikaci a hodnocení okruhu so-ciálně pedagogického rozměru inspekcí kvality sociálních služeb a návaznost na zvyšo-vání kvality poskytované sociální služby směrem k uživateli.
dc.format 84 s. (19 819 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inspekce kvality sociální služby cs
dc.subject inspektor cs
dc.subject druhy poskytovaných sociálních služeb cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject případový proces cs
dc.subject sociálně pedagogický rozměr cs
dc.subject individuální plány uživatele cs
dc.subject práva a potřeby uživatele cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject quality of social services inspection en
dc.subject the inspector en
dc.subject the types of social services en
dc.subject the target group en
dc.subject event-process en
dc.subject social - pedagogical dimension en
dc.subject individual plans of user en
dc.subject rights and user needs en
dc.subject qualitative research en
dc.title Inspekce kvality sociálních služeb
dc.title.alternative The Inspection of Quality in Social Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the area of inspection of quality social services in selected types of services. The theoretical part is aimed at carrying out inspections specifics with consideration on particular needs of selected target groups at providers of accomodation social services. Influence of the quality of inspections carried out by providers of social services to the user. An integral part of the professional information of detection quality of social services targeting the coordination of the case - as the key social work methods. In the practical part of the qualitative research focused on the identification and valuation of areas of social - pedagogical dimension inspection of the quality of social services and continuity to improving the quality of social services to the user.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33887
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
balážová_2014_dp.pdf 1.711Mb PDF View/Open
balážová_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
balážová_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account