Projekt využití metody Activity-Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt využití metody Activity-Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt využití metody Activity-Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s.r.o.
Autor: Palacká, Gabriela
Vedoucí: Popesko, Boris
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zavedením a využitím moderní kalkulační metody Activity Based Costing ve firmě ZPV Rožnov, s. r. o. Teoretická část poskytuje informační základ pro danou tématiku za použití dostupných literárních pramenů. Popisuje tedy tématiku nákladů jako takových přes jejich definici, různá pojetí a členění. Kalkulace, jakožto další okruh teoretické části práce, otevírá problematiku početnictví, alokace nákladů apod. Spolu s rozpočetnictvím jsou tak popsány obecně nedůležitější a také nejvýznamnější nástroje řízení nákladů. Významný podíl teoretické části taktéž zaujímá tématika ABC kalkulace. Tato část obsahuje i návod na praktickou aplikaci pro co nejúčelnější využití v analytické a projektové části předkládané diplomové práce. Analytickou částí je představena sledovaná společnost s ručením omezeným ZPV Rožnov. Po obecné charakteristice podniku následuje analýza systému řízení nákladů, tedy popis využívaných metod v kalkulacích a rozpočetnictví. Základem diplomové práce je její projektová část, věnující se aplikaci metody ABC v daném podniku. Firmě jsou také vyslovena závěrečná doporučení a zhodnocení současného stavu řízení nákladů a navrhovaného projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28338
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33931


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
palacká_2014_dp.pdf 6.865Mb PDF Zobrazit/otevřít
palacká_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
palacká_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet