Projekt zavádění prvků systému CRM do společnosti Moravský Peněžní Ústav

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavádění prvků systému CRM do společnosti Moravský Peněžní Ústav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Holíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:26:08Z
dc.date.available 2010-07-14T16:26:08Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2833
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavádění prvků systému CRM do společnosti Moravský Peněžní Ústav. Cílem projektu je utváření a udržování kvalitního, profitabilního vztahu s klienty a zajištění jejich obsluhy na velmi vysoké úrovni. V teoretické části popisuji podstatu a strategii systému CRM, zásady řízení vztahu se zákazníky a nedostatky systému při jeho zavádění. Analytická část obsahuje charakteristiku Moravského Peněžního Ústavu, analýzu současného stavu řízení vztahů s klienty a z ní vyplývající hlavní nedostatky. V projektové části navrhuji jednotlivá řešení zjištěných nedostatků a samotnou realizaci zavádění prvků systému CRM. Závěrem v nákladové analýze ověřuji realizovatelnost doporučení a definuji rizika, jež mohou nastat v souvislosti s realizací návrhu. cs
dc.format 83 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 17590909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Customer Relationship Management cs
dc.subject CRM cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject vztahy s klienty cs
dc.subject databáze klientů cs
dc.subject spokojenost klientů cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject CRM en
dc.subject customer relationship en
dc.subject customers's database en
dc.subject satisfaction of clients en
dc.subject communication en
dc.title Projekt zavádění prvků systému CRM do společnosti Moravský Peněžní Ústav cs
dc.title.alternative The project of implementation of CRM system into a company called Moravský Peněžní Ústav en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Taťák, Vlastimil
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the topic of Customer Relationship Management. The goal of this paper is to advice and implement items of the CRM system into a company called Moravský Peněžní Ústav. The main goal of the thesis is a formation and a maintainance of top profitable relationship with clients and ensurance of a high standart of their attandance. The thesis consists of three main parts - theoretical, analytical and the project. At first, there are presented basic theoretical issues concerning CRM, discribing formation of the relationship with customers and frequent risks that are connected with CRM implementation. The analytical part contains the main characteristic of Moravský Peněžní Ústav, description of the current quality of customer relationship in the company and the main imperfections arising from it. In the project part I propose solutions of the found imperfections and implementation of items of the CRM systém. In conclusion I verify the possibility of implementation of the CRM system and give the definition of risks that are connected with the solution. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6385
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holíková_2007_dp.pdfBlocked 16.77Mb PDF View/Open
holíková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
holíková_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account