Clear Havanas: Tampa's Cuban Community, 1886-1929

DSpace Repository

Language: English čeština 

Clear Havanas: Tampa's Cuban Community, 1886-1929

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Valenta, Roman
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:19Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28340
dc.description.abstract Tato práce dokumentuje důležitost kubánské imigrace do Tampy na konci devatenáctého a počátku dvacátého století. Mezi lety 1886 a 1929 žil v Tampě významný počet Kubánců narozených v cizině. V jižanském prostředí, kde převládalo obhospodařování vlastní půdy, vybudovali centrum pro výrobu doutníků, což nejen významně přispělo k ekonomickému rozvoji regionu, ale zátoka Tampa Bay se také stala jedinečným místem v oblasti Jihu. Levicové a stále radikálnější společenství obyvatel latinského původu významně přispělo k úspěchu kubánské revoluce. Multirasová, multietnická a z velké části nebělošská komunita následně obrátila svou pozornost k odborovým organizacím, což vytvořilo pracovní prostředí, které odráží jihoevropské modely. V porovnání s dalšími americkými výrobními centry bylo toto prostředí relativně rovnostářské.
dc.format 60 892
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kubánci cs
dc.subject Clear Havanas cs
dc.subject Vicente Martinez Ybor cs
dc.subject dělnické nepokoje cs
dc.subject společenství vzájemné pomoci cs
dc.subject Jim Crow cs
dc.subject Kubánci černé rasy cs
dc.subject Ybor City cs
dc.subject West Tampa cs
dc.subject Cubans en
dc.subject Clear Havanas en
dc.subject Vicente Martinez Ybor en
dc.subject labor unrest en
dc.subject mutual aid societies en
dc.subject Jim Crow en
dc.subject Afro-Cubans en
dc.subject Ybor City en
dc.subject West Tampa en
dc.title Clear Havanas: Tampa's Cuban Community, 1886-1929
dc.title.alternative Clear Havanas: Tampa's Cuban Community, 1886-1929
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated This work documents the importance of Cuban immigration to Tampa at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries. A substantial number of foreign-born Cubans lived in Tampa between 1886 and 1929. In a Southern environment largely centered on sharecropping, they worked in a cigar manufacturing center which not only significantly contributed to the economic development of the region but made the Tampa Bay area unique within the South. Tampa's leftist and increasingly radical Latin community significantly contributed to the successful Cuban revolution. Afterwards, the multi-racial, multi-ethnic, and largely non-white community turned its attention to labor organization, creating a working environment that echoes southern-European patterns and was comparatively egalitarian among U.S. manufacturing centers.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33934
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject jih (Spojené státy americké) cs
local.subject Tampa Bay cs
local.subject dějiny cs
local.subject národnostní menšiny cs
local.subject Kubánci cs
local.subject South (U.S.) en
local.subject history en
local.subject Tampa Bay en
local.subject history en
local.subject national minorities en
local.subject Cubans en


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2013_dp.pdf 1.759Mb PDF View/Open
valenta_2013_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
valenta_2013_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account