Projekt inovace reklamačního systému ve firmě XYZ, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt inovace reklamačního systému ve firmě XYZ, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt inovace reklamačního systému ve firmě XYZ, s.r.o.
Autor: Buzrla, Tomáš
Vedoucí: Jahoda, Martin
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je vytvoření projektu inovace reklamačního systému ve společnosti XYZ spol. s r. o. V teoretické části práce nejprve definuji pojmy " podnikatel " a " spotřebitel " a jejich vzájemnou konfrontaci při uzavírání smluv. Dále se zaměřuji na samotný právní vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem, konkrétně na oblast uzavírání kupní smlouvy a z toho plynoucí práva a povinnosti, které subjektům takovýchto právních vztahů vznikají. Na uvedenou část dále navazuji klíčovým úsekem této práce řešícím reklamace. V závěrečné části se poté zaobírám úvodem do kvality a především statistickými nástroji sloužícími k zajištění kvality. V praktické části nejprve vybranou společnost charakterizuji, následně pak analyzuji současný stav reklamací, i celého reklamačního systému, který tvoří základ pro vytvoření inovace v projektové části. V poslední části projekt inovace časově i nákladově vyhodnocuji a identifikuji rizika, která mohou při zavedení projektu nastat.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28345
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 33941


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
buzrla_2014_dp.pdf 4.364Mb PDF Zobrazit/otevřít
buzrla_2014_vp.pdf 67.77Kb PDF Zobrazit/otevřít
buzrla_2014_op.pdf 36.22Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet