Projekt outsourcingu kmenových zaměstnanců housekeepingu jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti ve společnosti Interhotel Moskva a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt outsourcingu kmenových zaměstnanců housekeepingu jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti ve společnosti Interhotel Moskva a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt outsourcingu kmenových zaměstnanců housekeepingu jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti ve společnosti Interhotel Moskva a.s.
Autor: Planetová, Pavlína
Vedoucí: Svěrák, Petr
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout projekt outsourcingu, analyzovat situaci úklido-vých firem na trhu ve Zlínském kraji a vymezit výhody a rizika implementace outsourcingu ve společnosti Interhotel Moskva a. s. Následné nákladové porovnání současného stavu s cenovými kalkulacemi vybraných úklidových společností a vyhodnocení projektu, zda je vhodné navržený projekt realizovat v praxi. Práce se skládá ze dvou částí. První část pojednává o teoretických aspektech týkají-cích se moderních metod řízení podniku jako je outsourcing, insourcing, franchising, out-placement apod. Nejvíce je teoretická práce zaměřena právě na outsourcing, o kterém po-jednává celá druhá i třetí kapitola práce. V poslední kapitole jsem se zaměřila na životní cyklus outsourcingu. Druhá část je nazývána analytická, jejíž součástí je projektová část. V projektové části je popsán konkrétní projekt outsourcingu a jeho vliv na konkurenceschopnost společnosti, kde jsou využity teoretické znalosti z první části. V analytické části je popsán Interhotel Moskva, a.s. se zaměřením na oddělení houskeepingu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28360
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 33959


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
planetová_2014_dp.pdf 2.881Mb PDF Zobrazit/otevřít
planetová_2014_vp.pdf 541.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
planetová_2014_op.pdf 33.63Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet