Projekt outsourcingu kmenových zaměstnanců housekeepingu jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti ve společnosti Interhotel Moskva a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt outsourcingu kmenových zaměstnanců housekeepingu jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti ve společnosti Interhotel Moskva a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svěrák, Petr
dc.contributor.author Planetová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:26Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28360
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout projekt outsourcingu, analyzovat situaci úklido-vých firem na trhu ve Zlínském kraji a vymezit výhody a rizika implementace outsourcingu ve společnosti Interhotel Moskva a. s. Následné nákladové porovnání současného stavu s cenovými kalkulacemi vybraných úklidových společností a vyhodnocení projektu, zda je vhodné navržený projekt realizovat v praxi. Práce se skládá ze dvou částí. První část pojednává o teoretických aspektech týkají-cích se moderních metod řízení podniku jako je outsourcing, insourcing, franchising, out-placement apod. Nejvíce je teoretická práce zaměřena právě na outsourcing, o kterém po-jednává celá druhá i třetí kapitola práce. V poslední kapitole jsem se zaměřila na životní cyklus outsourcingu. Druhá část je nazývána analytická, jejíž součástí je projektová část. V projektové části je popsán konkrétní projekt outsourcingu a jeho vliv na konkurenceschopnost společnosti, kde jsou využity teoretické znalosti z první části. V analytické části je popsán Interhotel Moskva, a.s. se zaměřením na oddělení houskeepingu.
dc.format 87 s. (118 077 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hotel cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject náklady cs
dc.subject služby cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject hotel en
dc.subject outsourcing en
dc.subject competitiveness en
dc.subject costs en
dc.subject services en
dc.subject quality en
dc.title Projekt outsourcingu kmenových zaměstnanců housekeepingu jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti ve společnosti Interhotel Moskva a.s.
dc.title.alternative Project of Outsourcing Housekeeping Employees as an Instrument Increasing the Competitiveness of the Company Interhotel Moskva
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Culík, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work is to design an outsourcing project, to analyze the si-tuation of cleaning companies on the market in the Zlín Region and to define the benefits and risks of outsourcing implementation in the company Interhotel Moscow, a.s. The work consists of two parts. The first part deals with the theoretical aspects of the modern business management methods such as outsourcing, insourcing, franchising, out-placement, etc. Theoretical work is mostly focused on outsourcing, which deals with the entire second and third chapters of the work. I focused on the life cycle of outsourcing in the last chapter. The second part is called the analysis, which includes a project section. In the project section there is described the specific project of outsourcing and its impact on the competi-tiveness of the company, where theoretical knowledge from the first part are used. The analytical section describes Interhotel Moscow, focusing on Houskeeping departement.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33959
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
planetová_2014_dp.pdf 2.881Mb PDF View/Open
planetová_2014_vp.pdf 541.7Kb PDF View/Open
planetová_2014_op.pdf 33.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account