Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Pavlíčková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:27Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:27Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28364
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na 2 části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá zdravím dětí, jaké zdravotní problémy je v předškolním věku mohou postihnout. Dále pojednává o zdraví spojeném s Vánoci. Následující kapitoly jsou věnovány Zdravé mateřské škole z historického hlediska, jejímu vývoji v České republice, její filosofii, cílům a základním pilířům. Závěr této části popisuje projekt, jeho tvorbu a třídní vzdělávací program. Praktická část navazuje na teoretickou část kapitolou "projekt zdravá mateřská škola", kde uvádí cíle projektu, cílové kompetence, subjekty projektu, vzdělávací obsah, časové parametry, pomůcky a materiál, prostředí a asistenci. Nakonec jsem popsala po-drobný průběh projektu a na závěr jeho evaluaci, nejprve vlastní hodnocení a poté závěrečné hodnocení s dětmi.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravá mateřská škola cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Vánoce cs
dc.subject tradice cs
dc.subject Healthy nursery school en
dc.subject Health en
dc.subject Project en
dc.subject Christmas en
dc.subject Tradition en
dc.title Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření
dc.title.alternative The Project Healthy Nursery School - Creating a Project and Its Verification
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Szimethová, Monika
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theore-tical part deals with children's health, what health problems in preschool age they could have. It also deals with health associated with Christmas. The following chapters are de-voted to Healthy Nursery School from a historical perspective, its development in the Czech Republic, its philosophy, objectives and basic pillars. The end of this section describes the project, his creation and the class educational program. The practical part follows the theoretical part in the chapter "Project Healthy Nursery School" where are pre-sented the project objectives, target competencies, project subjects, educational content, time parameters, equipment and material, environment and assistance. Finally, I described in detail the progress of the project and in the end his evaluation, first my own evaluation and then a final evaluation with children.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34683
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29
local.subject zdravá škola cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject healthy schools en
local.subject kindergartens en


Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2014_dp.pdf 1.435Mb PDF View/Open
pavlíčková_2014_vp.doc 20.43Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2014_op.doc 20.30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account