Pomoc osamělým rodičům v mikroregionu Zábřežsko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pomoc osamělým rodičům v mikroregionu Zábřežsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Daříčková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:33Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:33Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28375
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku osamělých rodičů a její příčiny v mikroregionu Zábřežsko. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky k tématu a charakteristikou osamělého rodiče v mikroregionu Zábřežsko. Důraz je kladen na možnosti pomoci osamělému rodiči v azylovém domě v Zábřehu, příčiny neúspěchu působení na uživatele pobytové sociální služby a legislativní překážky. V praktické části se vlastním kvalitativním výzkumem realizovaným formou rozhovorů s uživateli v azylovém domě v Zábřehu zabýváme příčinami využívání sociálních služeb v pobytovém zařízení. Výzkumem cílové skupiny uživatelů bylo zjištěno,že původní prostředí a vzdělání mají značný vliv na resocializaci a jsou výrazným ukazatelem při aktivizaci uživatele při hledání práce a bydlení také v závislosti na době poskytovaných sociálních služeb.
dc.format 71 s. (118 332 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osamělý rodič cs
dc.subject azylový dům cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject sociální dávky cs
dc.subject azylová turistika cs
dc.subject exkluze cs
dc.subject lone parent en
dc.subject asylum house en
dc.subject user en
dc.subject helping profession en
dc.subject social worker en
dc.subject worker in social services en
dc.subject social benefits en
dc.subject asylum tourism en
dc.subject exclusion en
dc.title Pomoc osamělým rodičům v mikroregionu Zábřežsko
dc.title.alternative Assistance to Lone Parents in the Microregion Zábřežsko
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This final work is centred on present problems of lone parents and its causes in the mikroregion Zábřežsko. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with theoretical ways out to topic and with the characteristic of lone parent in the mikroregion Zábřežsko. Emphasis is placed on possibilities of help the lone parent in the asylum house in Zábřeh, causes of failure at effects on users of an hotel-based social service and legislative obstacles. In the practical part by qualitative research realized in the form of interviews with users in the asylum house in Zábřeh we engage in causes of the using social services in the hotel-based establishment. By the research of target group users was found out, that the original environment and the education have a considerable influence on social rehabilitation and they are a well-marked indicator about an activation of user during finding work and apartments too with reliance on time offered social services.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33981
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18
local.subject azylové domy cs
local.subject osamělé matky cs
local.subject osamělí otcové cs
local.subject resocializace cs
local.subject sanctuary houses en
local.subject single mothers en
local.subject single fathers en
local.subject resocialization en


Files in this item

Files Size Format View
daříčková_2014_dp.pdf 2.029Mb PDF View/Open
daříčková_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
daříčková_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account