Životní styl lidí bez přístřeší

DSpace Repository

Language: English čeština 

Životní styl lidí bez přístřeší

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Hadová, Kamila
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:36Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28381
dc.description.abstract Svou práci věnuji životnímu stylu lidí bez přístřeší. V teoretické části popisuji obecné pojmy fenoménu bezdomovectví, životní styl a pomoc lidem bez přístřeší. Praktická část je zaměřena na zjištění faktorů, které ovlivňují životní styl osob žijících na ulici. Při analýze rozhovorů jsem použila prvky zakotvené teorie a vytvořila jsem životní příběhy zkoumaných osob bez přístřeší. Výsledkem mého výzkumu je odhalení konkrétních faktorů, kterými je životní styl ovlivněn. Což je zejména ztráta bydlení, zaměstnání, partnerské neshody, ale také dobrovolnost a spokojenost s touto alternativou života.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezdomovectví cs
dc.subject bezdomovec cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject Homelessness en
dc.subject homeless en
dc.subject lifestyle en
dc.subject social services en
dc.title Životní styl lidí bez přístřeší
dc.title.alternative Lifestyle of the Homeless People
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the lifestyle of people homeless. In the theoretical part of the work I presenting some of the general concepts of the phenomenon of homelessness, lifestyle and helping people homeless. The practical part is focused on identifying factors that affect the lifestyle of people living on the street. I used elements of grounded theory and created a life stories explores the persons homeless in analyzing the interviews. The result of my research is to reveal specific factors, multifarious who is affected by lifestyle. This is especially the loss of housing, employment, partner´s disagreements, but also voluntary and satisfaction with the alternative of life.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33987
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
hadová_2014_dp.pdf 1.741Mb PDF View/Open
hadová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
hadová_2014_op.doc 19.13Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account