Sociální podnikání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Haisová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:36Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28382
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na zmapování sociálního podnikání. Pomocí třech okruhů jsme vytvořili průřez sociálního podnikání. Na základě okruhu jsme stanovili výzkumné cíle z oblasti naplňování principů, výběru cílové skupiny a rizik. Ve vztahu ke studovanému oboru jsme zařadili i dílčí cíl oborové zaměření zakladatelů podniku. Výzkum byl kvantitativně orientován a proveden pomocí dotazníkového šetření v sociálních podnicích uveřejněných na stránkách sociálního podnikání. Záměrem této práce je otevřít nový obzor sociálním pedagogům a příbuzným oborům při uplatnění získaných znalostí a motivace Univerzity Tomáše Bati k zavedení tohoto předmětu do osnov sociálního pedagoga.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální podnikání cs
dc.subject sociální podnik cs
dc.subject principy sociálního podnikání cs
dc.subject znevýhodněné skupiny osob cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject rizika sociálního podnikání cs
dc.subject social business enterprise en
dc.subject principles of social enterprise en
dc.subject groups of handicapped people en
dc.subject social pedagogy workers en
dc.subject risks in social enterprise en
dc.title Sociální podnikání
dc.title.alternative Social Entrepreneurship
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is concentrated on the topic of social business enterprises. We created a framework for social businesses with the help of three basic spheres of that activity. Then we established research goals in the areas of fulfilling particular principles, the choice of the target social groups as well as business risks according to the basic three spheres. We also included specific goals and professional backgrounds of some social business founders in the relationship to this socially beneficial activity. The research was orientated in terms of quantity, and it was conducted on the basis of questionnaire in the social businesses pub-lished on the web sites of that specific social businesses. Hopefully, the result of this work should broaden social pedagogy workers´mind as well as enrich people in related professions, and last but not least to inspire Tomas Bata University to introduce social business enterprise as a subject into its curriculum for social pedagogy workers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33988
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-11


Files in this item

Files Size Format View
haisová_2014_dp.pdf 3.791Mb PDF View/Open
haisová_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
haisová_2014_op.doc 17.07Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account