Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v chráněném bydlení pro lidi s duševním onemocněním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v chráněném bydlení pro lidi s duševním onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Hronešová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:38Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:38Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28388
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá faktory, které spolupůsobí při rozvoji syndromu vyhoření v pracovním týmu chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Blíže popisuje syndrom vyhoření, popisuje sociální klima pracovního týmu v chráněném bydlení pro lidi s duševním onemocněním a sociální službu chráněné bydlení pro lidi s duševním one-mocněním. Sociální klima pracovního týmu a jeho vnímání samotnými pracovníky je zde vyzdviženo jako jeden z hlavních faktorů při rozvoji syndromu vyhoření. V praktické části zkoumá syndrom vyhoření pracovníku všech chráněných bydlení pro lidi s duševním one-mocněním v České republice v souvislosti s jejich subjektivním vnímáním sociálního kli-matu v pracovním týmu.
dc.format 91 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject příznaky syndromu vyhoření cs
dc.subject průběh syndromu vyhoření cs
dc.subject sociální kli-ma cs
dc.subject faktory sociálního klimatu cs
dc.subject chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním cs
dc.subject typy chráněných bydlení pro lidi s duševním onemocněním cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject the symptoms of burnout syndrome en
dc.subject process of burnout syndrome en
dc.subject so-cial climate en
dc.subject social climate factors en
dc.subject protected housing for mentally ill people en
dc.subject types of pro-tected housing for mentally ill people en
dc.title Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v chráněném bydlení pro lidi s duševním onemocněním
dc.title.alternative The Burnout Syndrome in Social Workers in Sheltered Housing for People with Mental Condition
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The Diploma Thesis deals with concurrent factors which contribute to the development of burnout syndrome in a team working in protected housing for mentally ill people. It closely defines the burnout syndrome, describes the social climate of the working team in protected housing for mentally ill people and the social service of providing protected housing for mentally ill people. What is emphasized as one of the main factors of the development of burnout syndrome is the social climate of the working team and its perception by the work-ers themselves. In the practical part the burnout syndrome of all the workers in protected housing for mentally ill people in the Czech Republic is investigated in connection with their subjective perception of the social climate in the respective working team.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33995
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
hronešová_2014_dp.pdf 1.291Mb PDF View/Open
hronešová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
hronešová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account