Koordinace Charity ČR při mimořádných událostech velkého rozsahu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Koordinace Charity ČR při mimořádných událostech velkého rozsahu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princová, Květoslava
dc.contributor.author Chvílová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:39Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:39Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28390
dc.description.abstract Na pomoci při odstraňování následků mimořádných událostí se podílí kromě základních složek integrovaného záchranného systému celá řada neziskových organizací. Předmětem zájmu této diplomové práce je Charita Česká republika. Diplomová práce se zabývá koordinačními pravidly Charity ČR při mimořádných událostech velkého rozsahu, klade si za úkol poodhalit silné stránky i limity, a další oblasti rizik, které by mohly znesnadňovat profesionální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí. Páteří celé práce je výzkum pro-vedený mezi těmi pracovníky Charity ČR, kteří celé pomáhání koordinují.
dc.format 88 s. (103 643 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject koordinace cs
dc.subject nestátní nezisková organizace cs
dc.subject state of emergency en
dc.subject flood en
dc.subject coordination en
dc.subject non-state non-profit organization en
dc.title Koordinace Charity ČR při mimořádných událostech velkého rozsahu
dc.title.alternative Coordination of Caritas Czech Republic during Emergency Large-Scale Events
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated A great deal of non-profitable organizations, apart from basic sectors of integrated rescue system, participate in elimination of consequences in case of emergency. In the spotlight of this diploma thesis is Caritas Czech Republic. The diploma thesis deals with coordination rules of Caritas CR in case of emergency of a large extent. Its task is to reveal strengths and limitations, and other risk areas, which might complicate providing people affected in cases of emergency with professional help. The vital part of the work is the survey carried out among the workers of the Caritas CR who coordinate the help.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33997
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-17
local.subject tísňová péče cs
local.subject krizové situace cs
local.subject charitativní organizace cs
local.subject neziskové organizace cs
local.subject emergency care en
local.subject crisis situations en
local.subject charitable organizations en
local.subject nonprofit organizations en


Files in this item

Files Size Format View
chvílová_2014_dp.pdf 3.466Mb PDF View/Open
chvílová_2014_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
chvílová_2014_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account