Sociálně pedagogické aspekty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD na ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně pedagogické aspekty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD na ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Krajčová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:43Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:43Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28400
dc.description.abstract Naše akademická práce je zaměřena na inkluzivní vzdělávání dětí s ADHD na základních školách. Přibližuje problematiku dětí s ADHD, ukazuje nám, jak se máme chovat při výchově těchto dětí, jak jim přizpůsobit výuku, jak jim pomoci se začlenit mezi své vrstevníky a dále se zabývá inkluzivním vzděláváním. Praktická část obsahuje rozbor rozhovorů s rodiči a učiteli, kteří jsou s těmito dětmi v nejbližším kontaktu.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poruchy pozornosti cs
dc.subject ADHD cs
dc.subject impulzivita cs
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject speciální vzdělávací potřeby cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject Attention Deficit en
dc.subject ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder en
dc.subject Impulsivity en
dc.subject Hyperaktivity en
dc.subject Special Educational Needs en
dc.subject Inclusion en
dc.subject Integration en
dc.subject Inclusive Education en
dc.title Sociálně pedagogické aspekty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD na ZŠ
dc.title.alternative Social and Educational Aspects of Inclusive Education of Children with ADHD in Elementary School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated Our acacemic asignment's theme is an inclusive education of children with ADHD in pri-mary schools. I tis focusing at issues related to children with ADHD. It shows u show to act and behaved at thein education, how to maket he lessons more appropriate, how to help them to integrate withen their peers and it also looks at inclusive education. The practical part includes breakdowns of communications with parents and teachers, all those who are in close contatct with these children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34010
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18
local.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cs
local.subject porucha ADHD cs
local.subject inkluzivní vzdělávání cs
local.subject pupils with special educational needs en
local.subject attention deficit hyperactivity disorder en
local.subject inclusive education en


Files in this item

Files Size Format View
krajčová_2014_dp.pdf 1.581Mb PDF View/Open
krajčová_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
krajčová_2014_op.doc 14.86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account