Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zgarbová, Petra
dc.contributor.author Kramárová, Blanka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:44Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:44Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28403
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí. Teoretická část se zabývá obecnými informacemi získanými studiem odborné literatury o tom, co je syndrom vyhoření, dále jeho definicemi, příčinami, příznaky, fázemi a stresovými faktory. Popisuje profese sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pedagogů ve školství. Závěr teoretické části je věnován prevenci syndromu vyhoření. Praktická část je tvořena standardizovaným dotazníkovým šetřením, jehož cílem je zmapovat míru syndromu vyhoření u pedagogů základních škol a u pracovníků v sociálních službách a zjistit, rozdíl v míře popsaného syndromu u uvedených skupin. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky výzkumu a popsána doporučení pro praxi.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject klient cs
dc.subject stres cs
dc.subject stresor cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject supervize cs
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject social worker en
dc.subject teacher en
dc.subject client en
dc.subject stress en
dc.subject stressors en
dc.subject burnout prevention en
dc.subject social support en
dc.subject supervision en
dc.title Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí
dc.title.alternative The Burnout Syndrome in Workers of Helping Professions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis discusses the burnout of assisting staff. The theoretical part deals with general information obtained by studying the literature on what is burnout, then its definition, causes, symptoms, stages and stress factors. Describes position of social workers, social service workers and teachers in schools. Conclusion of the theoretical part is devoted to the prevention of burnout. The practical part consists of a standardized questionnaire, which aim's to map the level of burnout among primary school teachers and workers in social services and see the difference in the extent in these groups. In conclusion, the thesis summarizes the research results and describes the recommendations for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34013
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
kramárová_2014_dp.pdf 2.822Mb PDF View/Open
kramárová_2014_vp.doc 19.29Kb Microsoft Word View/Open
kramárová_2014_op.doc 23.41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account