Hodnoty mládeže s delikventním chováním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnoty mládeže s delikventním chováním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Kvíčera, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:45Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:45Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28405
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vymezením hodnotového žebříčku mladistvých jedinců, kteří se dopustili prohřešku proti nastoleným normám naší společnosti a byli nuceni za to nést odpovědnost. V teoretické části jsou vymezeny a popsány základní pojmy jako mládež, poruchy chování, sankce, hodnoty, ale také je zde popsáno místo, kde byl realizován výzkum, který je prezentován v praktické části diplomové práce. Jedná se o kvantitativní výzkum, realizovaný formou Q-metodologie, jehož výsledkem bylo stanovení pořadí uznávaných hodnot mezi jedinci umístěnými ve výchovném ústavu.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject delikvence cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject mládež cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject sankce cs
dc.subject delinquency en
dc.subject values en
dc.subject youth en
dc.subject behavior disorders en
dc.subject sanction en
dc.title Hodnoty mládeže s delikventním chováním
dc.title.alternative Life Values of Youth with Delinquent Behavior
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with specification of a value scale of young people, who committed a minor offence against established norms of our society and were forced to hold the responsibility for it. The theoretical part describes basic terms such as the youth, behavior disorders, sanction and values. The place where the research was realized is also described in this part. The practical part includes the quantitative research realized by Q-methodology. The result was to determine the order of the recognized values among people situated in an educational institute.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34015
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
kvíčera_2014_dp.pdf 1.985Mb PDF View/Open
kvíčera_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
kvíčera_2014_op.doc 21.23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account