Současné stereotypy na pracovišti z pohledu genderových rolí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současné stereotypy na pracovišti z pohledu genderových rolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Lešková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:45Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:45Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28406
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá specifiky vývoje ženské a mužské role od narození člověka až po smrt, zaměřuje se na mýty, které jsou ve spojení s genderovými rolemi v našich zeměpisných šířkách považovány za normu a snaží se rozkrýt stereotypy vztahující se k ženskému a mužskému pohlaví v pracovním procesu. Cílem diplomové práce je zjistit, zda genderová role ovlivňuje volbu povolání, výběr nových pracovníků, budování kariéry, vztahy a výkony na pracovišti, finanční odměnu a celkové postavení jedince v organizaci.
dc.format 80 s. (111 673 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject identita cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject stereotyp cs
dc.subject vztahy na pracovišti cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject vedoucí pozice cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject gender en
dc.subject identity en
dc.subject sex en
dc.subject stereotype en
dc.subject relationships in the workplace en
dc.subject career en
dc.subject leadership en
dc.subject remuneration en
dc.title Současné stereotypy na pracovišti z pohledu genderových rolí
dc.title.alternative Current Stereotypes in the Workplace from the Perspective of Gender Roles
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the specifics of the development of female and male roles from birth to death, focusing on the myths that are related to gender roles in our latitudes considered the norm and tries to uncover the stereotypes related to the female and male sex at work process. The aim of the thesis is to find out whether gender role influences career choice, selection of new employees, building careers, relationships and performance in the workplace, financial reward and the overall posititon of the individual in the organization.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34016
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
lešková_2014_dp.pdf 1.218Mb PDF View/Open
lešková_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
lešková_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account