American Racism: A Case Study of Irish Immigration

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

American Racism: A Case Study of Irish Immigration

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Hájková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:47Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28413
dc.description.abstract Během tří století před vznikem Irského svobodného státu v roce 1922 emigrovalo do Ameriky více než sedm milionů Irů. Vztah mezi Američany a těmito irskými přistěhovalci se průběžně měnil. Tato práce se zabývá zejména důvody rasismu ze strany bílých Američanů vůči Irům a také následnými podněty pro přijetí Irů do americké společnosti jako bílých. Práce se zpočátku zaměřuje na kolonizaci Irska Velkou Británií, která započala vnímání Irů jako nižší rasy. Dále práce zkoumá významné události americké historie, které formovaly vztah bílých Američanů a Irů. Práce v závěru shrnuje, že i když získali Irové v Americe status bílých občanů již v polovině devatenáctého století, nebyli plně přijati do americké společnosti až do začátku dvacátého století.
dc.format 43 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject imigrace cs
dc.subject emigrace cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject Irové v Americe cs
dc.subject katolíci cs
dc.subject Spojené státy cs
dc.subject Irsko cs
dc.subject otroctví cs
dc.subject abolicionismus cs
dc.subject Keltové cs
dc.subject kolonizace cs
dc.subject velký hladomor cs
dc.subject občanská válka cs
dc.subject politické karikatury cs
dc.subject Sociální Darwinismus cs
dc.subject immigration en
dc.subject emigration en
dc.subject racism en
dc.subject Irish-Americans en
dc.subject Catholics en
dc.subject United States en
dc.subject Ireland en
dc.subject slavery en
dc.subject abolitionism en
dc.subject Celts en
dc.subject colonization en
dc.subject Great Famine en
dc.subject Civil War en
dc.subject political cartoons en
dc.subject Social Darwinism en
dc.title American Racism: A Case Study of Irish Immigration
dc.title.alternative American Racism: A Case Study of Irish Immigration
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kaňková, Helena
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated In the three centuries prior to 1922, more than seven million Irish immigrated to America. The relationship between white Americans and these Irish immigrants changed over time. This thesis aims at the origins for white American racism against the Irish and the reasons that they ultimately accepted the Irish into American society as fellow whites. The thesis firstly focuses on the colonization of Ireland by Great Britain, which began the perception of the Irish as a lower race. It further studies significant events in American history that formed the relationship between white Americans and the Irish. Ultimately, the thesis concludes that even though Irish-Americans were given their status as whites in the mid-nineteenth century they were not fully assimilated into the American society until the beginning of the twentieth century.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34026
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hájková_2013_dp.pdf 1.081Mb PDF View/Open
hájková_2013_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
hájková_2013_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account