Twice Betrayed: The Historical Memory of the Holocaust in Moravian Slovácko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Twice Betrayed: The Historical Memory of the Holocaust in Moravian Slovácko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Kučera, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:48Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:48Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28415
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na události, které vedly ke zničení židovských obcí na jihomoravském Slovácku v dobách fašismu a komunismu. Práce se rovněž snaží objasnit, jaké motivy vedly místní nežidovské obyvatelstvo k účasti na úmyslném zničení a vymazání židovských dějin z místní historie. Kulturně a historicky bohaté židovské obce se staly oběťmi hluboce zakořeněného a přetrvávajícího antisemitismu, nejen pod nadvládou fašistického režimu, ale také v dobách komunismu, kdy místní obyvatelstvo zarytě diskriminovalo přeživší Šoa. To vedlo k úplnému zničení početných židovských obcí, včetně těch v Uherském Brodě a Kyjově. Vina nežidovských obyvatel byla úmyslně ignorována do té míry, že v dnešní době mají lidé na Slovácku pouze neúplné informace o kdysi významném vlivu Židů na jejich města a rolích, které mohli sehrát jejich předci a sousedé při zničení židovské kultury.
dc.format 79 s. (126 900 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nacismus cs
dc.subject komunismus cs
dc.subject Židé cs
dc.subject Češi cs
dc.subject Němci cs
dc.subject židovská komunita cs
dc.subject odboj cs
dc.subject kolaborace cs
dc.subject antisemitismus cs
dc.subject Uherský Brod cs
dc.subject Kyjov cs
dc.subject Slovácko cs
dc.subject Morava cs
dc.subject Šoa cs
dc.subject Holocaust historická paměť cs
dc.subject Nazism en
dc.subject Communism en
dc.subject Jews en
dc.subject Czechs en
dc.subject Germans en
dc.subject Jewish community en
dc.subject resistance en
dc.subject collaboration en
dc.subject anti-Semitism en
dc.subject Uherský Brod en
dc.subject Kyjov en
dc.subject Slovácko en
dc.subject Moravia en
dc.subject Shoah en
dc.subject Holocaust en
dc.subject historical memory en
dc.title Twice Betrayed: The Historical Memory of the Holocaust in Moravian Slovácko
dc.title.alternative Twice Betrayed: The Historical Memory of the Holocaust in Moravian Slovácko
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Barbora
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on events that led to the destruction of the Jewish communities in the Slovácko Region of southern Moravia during the Nazi and Communist regimes, as well as the particular motives that led the local non-Jewish inhabitants to participate in the deliberate and efficacious deletion of the region's Jewish past from its official history. Historically and culturally rich Jewish communities in the Slovácko Region were victimized by deeply-rooted and prevailing anti-Semitism, not only under the Nazi regime but also during the Communist era when many gentile inhabitants unrelentingly discriminated against Shoah survivors, leading to the final and complete destruction of numerous Jewish communities, including those in Uherský Brod and Kyjov. Furthermore, the culpability of these gentiles was intentionally disregarded to the extent that the present-day inhabitants of Slovácko have only vague information about the once-powerful Jewish presence in their home towns and the roles that their ancestors and neighbors may have played in its disappearance.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34028
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject Morava (Česko) cs
local.subject Slovácko (Česko) cs
local.subject dějiny Židů cs
local.subject Moravia (Czechia) en
local.subject Slovácko Region (Czechia) en
local.subject history of the Jews en


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2013_dp.pdf 4.078Mb PDF View/Open
kučera_2013_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
kučera_2013_op.doc 16.58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account