The Scapegoat as the Carrier of Sins: The Duality of Divinity in Cormac McCarthy's <em>Child of God</em>and <em>Outer Dark</em>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Scapegoat as the Carrier of Sins: The Duality of Divinity in Cormac McCarthy's <em>Child of God</em>and <em>Outer Dark</em>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fonfárová, Vladimíra
dc.contributor.author Mikel, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:49Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28420
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je analyzovat dílo a vliv významného současného amerického romanopisce Cormaca McCarthyho, jednoho z hlavních představitelů americké jižanské literatury. První část práce je soustředěna na jeho život, kariéru, literární vývoj a characteristiku jeho děl. Cílem je probádat jeho literární předchůdce a jeho vlastní pohled na svět. Je označován za filosofického autora s náboženským cítěním v neortodoxním smyslu slova. Prvotní pozornost práce je věnována hlavním protagonistům McCarthyho raných románů Dítě boží a Vnější tma, zkoumající "Dualitu božství." Závěr práce se snaží prokázat skutečnost, že hlavní protagonisté nesou typické znaky symbolické lidské oběti a reprezentují tak Obětního beránka jako nositele hříchů ostatních.
dc.format 51 s. (92294)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cormac McCarthy cs
dc.subject americká jižanská literatura cs
dc.subject Jižanská gotika cs
dc.subject agnosticismus cs
dc.subject křesťanská mystika cs
dc.subject Obětní beránek cs
dc.subject Dualita božství cs
dc.subject Dítě boží cs
dc.subject Vnější tma cs
dc.subject Cormac McCarthy en
dc.subject the literature of the American South en
dc.subject the Southern Gothic en
dc.subject Agnosticism en
dc.subject the mystical Christianity en
dc.subject the Scapegoat en
dc.subject the Duality of Divinity en
dc.subject Child of God en
dc.subject Outer Dark en
dc.title The Scapegoat as the Carrier of Sins: The Duality of Divinity in Cormac McCarthy's <em>Child of God</em>and <em>Outer Dark</em>
dc.title.alternative The Scapegoat as the Carrier of Sins: The Duality of Divinity in Cormac McCarthy's <em>Child of God</em>and <em>Outer Dark</em>
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trušník, Roman
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis analyzes the work and the influence of the significant contemporary American novelist, Cormac McCarthy, one of the major representatives of the literature of the American South. The first part of this paper is focused on his life, career and literary development, as well as the main parameters of his work. The objective is to examine McCarthy's literary predecessors and his worldviews. He has been characterized as a philosophical author with religious feelings in the unorthodox sense. Finally, the primary attention of the thesis is paid to the main protagonists of the McCarthy's early novels Child of God and Outer Dark, scrutinizing "the Duality of Divinity." Conclusion of this thesis demonstrates the evidence that the main protagonists bear the typical features of the symbolic sacrifice of a human victim and represent the Scapegoat as the Carrier of Sins.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34038
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mikel_2013_dp.pdf 1.479Mb PDF View/Open
mikel_2013_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
mikel_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account