Vliv fosforečnanových solí na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku v průběhu tepelného opracování

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv fosforečnanových solí na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku v průběhu tepelného opracování

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv fosforečnanových solí na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku v průběhu tepelného opracování
Autor: Hloušková, Nikola
Vedoucí: Polášek, Zdeněk
Abstrakt: Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo zjistit a porovnat vliv fosforečnanových solí lišících se kyselostí a počtem atomů fosforu v molekule při koncentracích 25 % a 50 % nejvyššího povoleného množství vypočteného jako P2O5 na reologické vlastnosti modelového kuřecího masného výrobku. K dispozici byly soli sodné a draselné. U vzorků kuřecí svaloviny byl zkoumán průběh změn viskoelastického chování během teplotního režimu 5 °C - 70 °C - 5 °C. Nejpevnější gely vznikaly v oblasti pH nad 6,0 při použití fosforečnanů, které ve své struktuře obsahovaly dva nebo tři atomy fosforu. Naopak nejméně pevné gely vznikaly u vzorků, kde se pH blížilo izoelektrickému bodu myosinu (5,3), tedy při pH nižším než 6,0.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28425
Datum: 2014-01-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie potravin
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 34044


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hloušková_2014_dp.pdf 5.458Mb PDF Zobrazit/otevřít
hloušková_2014_vp.doc 94Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hloušková_2014_op.doc 100Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet