Právo na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Právo na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Machalová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:54Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:54Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28435
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku práva na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti. Teoretická část se zabývá hodnotou a smyslem lidského života, popisuje proces umírání a samotnou smrt jako zánik lidského organismu. Pozornost je věnována především otázkám interrupce, sebevraždy, eutanazie a trestu smrti. V praktické části jsou zpracovány a interpretovány výsledky kvantitativního výzkumu na základě dotazníkového šetření.
dc.format 83 s. (115 221 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnota života cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject eutanazie cs
dc.subject sebevražda cs
dc.subject interrupce cs
dc.subject trest smrti cs
dc.subject právo na život cs
dc.subject právo na smrt cs
dc.subject life value en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject euthanasia en
dc.subject suicide en
dc.subject interruption en
dc.subject the death punishment en
dc.subject righ to life en
dc.subject right to die en
dc.title Právo na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti
dc.title.alternative The Right to Life and the Right to Die from the Perspective of Social Pedagogy and the Current Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The dissertation work deals with the right to life and the right to die from the view of the social pedagogy and the contemporary society. The theoretical part examines the value and the meaning of human life and describes the phase of dying and the death itself as a human organism termination. The attention is paid above all to the topics such as interruption, suicide, euthanasia and death punishment. In the practical part the results of the quantitative research are proceeded and interpreted on the base of the questionnaire inquiry.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34067
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
machalová_2014_dp.pdf 2.060Mb PDF View/Open
machalová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
machalová_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account