Pohled seniora v pobytovém zařízení sociálních služeb na umírání a smrt

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohled seniora v pobytovém zařízení sociálních služeb na umírání a smrt

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Málková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:55Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:55Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28440
dc.description.abstract Práce se zabývá tématem umírání a smrti, jaký postoj ke zvolenému tématu zaujímají senioři - klienti pobytových zařízení sociálních služeb. Teoretická část rozebírá umírání a smrt z pohledu minulosti i současnosti, předkládá různá rozlišení smrti, seznamuje s péčí o umírající, s principy hospicové a paliativní péče. Důležité je i seznámení se životem v pobytovém zařízení sociálních služeb, které je zaměřeno na charakteristiku a problémy jeho obyvatel, na výhody i úskalí společného soužití v zařízení. Praktická část navazuje na teoretickou kvantitativním výzkumem, který zjišťuje názory seniorů v domovech pro seniory na téma umírání, jejich pohledy na smrt.
dc.format 97 s. (20 495 slov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject senior cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject život seniora v pobytovém zařízení cs
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject senior en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject life of seniors in retirement homes en
dc.title Pohled seniora v pobytovém zařízení sociálních služeb na umírání a smrt
dc.title.alternative The Perspective of a Senior in a Social Service Residential Facility on Dying and Death
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated Main topics of this dissertation are death and dying and what position do clients of retirement homes take on these chosen topics. Theoretical part analyzes dying and death from past and present point of view. This part submits different distinction of death such as caring for dying, principles of hospice and palliative care. It is important to become acquainted with life in retirement homes which are focused on characteristics and problems of their inhabitants and also pros and cons of their cohabitation. Analytic part follows theoretical part with quantitative research, which studies opinions of seniors in retirement homes on topics of dying and their perspective of death.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34074
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
málková_2014_dp.pdf 3.141Mb PDF View/Open
málková_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
málková_2014_op.doc 16.89Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account