Syndrom vyhoření vychovatelů v dětských domovech a pečovatelů v domovech pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření vychovatelů v dětských domovech a pečovatelů v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Marečková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:56Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:56Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28441
dc.description.abstract Má diplomová práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u vychovatelů v dětských domovech a pečovatelů v domovech pro seniory. V teoretické části se věnuji stěžejní literatuře, ze které jsem čerpala poznatky k mé práci, a dále pojmům klíčovým syndrom vyhoření, osobnost vychovatele a pečovatele, které v práci objasňuji. Praktická část je postavena na kvantitativním výzkumu. Dotazníkovým šetřením zjišťuji míru ohrožení syndromem vyhoření u jednotlivých profesí a tyto hodnoty srovnávám. Výsledkem je zjištění, zda jsou syndromem vyhoření ohroženi více vychovatelé v dětských domovech či pečovatelé v domovech pro seniory.
dc.format 75 s. (88 089 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject osobnost vychovatele v dětském domově cs
dc.subject osobnost pečovatele v domově pro seniory cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject personality of caregiver at children's care homes en
dc.subject personality of caregiver at care homes for the elderly en
dc.title Syndrom vyhoření vychovatelů v dětských domovech a pečovatelů v domovech pro seniory
dc.title.alternative The Burnout Syndrome in Caregivers in Children's Homes and Caregivers in Care Homes for the Elderly
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated My thesis is focused on issue of burnout syndrome of caregivers at children's care homes and caregivers at care homes for the elderly. In the theoretical part I pursue main literature, from which I drew knowledge to my work, than keywords burnout syndrome, personality of caregiver at children's care home and personaliy of caregiver at care home for the elderly, which I explain. The practical part is based on quantitative research. By the questionnaire survey I find the degree of risk of burnout syndrome for individual professions and compare the values. The result is whether they are at greater risk of burnout syndrome caregivers at children's homes or caregivers at care homes for the elderly.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34076
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
marečková_2014_dp.pdf 1.727Mb PDF View/Open
marečková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
marečková_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account