Postoje žadatelů o pěstounskou péči k národnostním menšinám

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje žadatelů o pěstounskou péči k národnostním menšinám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Menšíková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:57Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:57Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28445
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá postoji žadatelů o pěstounskou péči k národnostním menšinám. Teoretická část práce popisuje náhradní rodinou péči v multikulturním prostředí, historii přístupu k národnostním menšinám v České republice a stručně charakterizuje nejčastěji zastoupené národnostní menšiny na území České republiky. V další kapitole jsou rozepsány formy náhradní rodinné péče a péče ústavní. Závěr teoretické části je věnován pěstounské péči, a to její historii, žadatelům a dětem v pěstounské péči. Praktická část této diplomové práce je zaměřena na výzkum v oblasti postojů žadatelů o pěstounskou péči k národnostním menšinám v kraji Zlínském, Karlovarském a Ústeckém. Je zde porovnáván zájem žadatelů o pěstounskou péči pečovat o děti z národnostních menšin. Výzkum dále srovnává míru zájmů žadatelů o pěstounskou péči pečovat o romské děti oproti dětem z ostatních národnostních menšin.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject žadatel cs
dc.subject national minority en
dc.subject child en
dc.subject foster care en
dc.subject the applicant en
dc.title Postoje žadatelů o pěstounskou péči k národnostním menšinám
dc.title.alternative Attitudes of Foster Care Applicants to Ethnic Minorities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the attitude of applicants for foster care for ethnic minorities. The theoretical part describes the foster family care in a multicultural environment, history of treatment of national minorities in the Czech Republic and briefly describes the most common representation of national minorities in the Czech Republic. In the next chapter are detailed form of foster care and institutional care. Conclusion The theoretical part is devoted to foster care, its history, applicants and children in foster care. The practical part of this thesis is focused on research into the attitudes of applicants for foster care for ethnic minorities in the Zlín Region, Karlovy Vary and Ústí nad Labem. There are compared the interest of applicants for foster care, care for children from ethnic minorities. The research also compares the rate of interest of applicants for foster care, care for Roma children compared with children from other ethnic minorities.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34083
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18
local.subject národnostní menšiny cs
local.subject romské děti cs
local.subject pěstouni cs
local.subject national minorities en
local.subject Romani children en
local.subject foster parents en


Files in this item

Files Size Format View
menšíková_2014_dp.pdf 4.050Mb PDF View/Open
menšíková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
menšíková_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account