Realizace projektu "Bezpečný start do života" a jeho vliv na žáky I. stupně ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace projektu "Bezpečný start do života" a jeho vliv na žáky I. stupně ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Michalíková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:58Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:58Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28447
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá působením negativních vlivů dnešní společnosti a jejich závažnými dopady na život dětí a mládeže. Teoretická část pojednává o činitelích, jež se významně podílejí na formování osobnosti dítěte. Dále se zaměřuje na faktory ohrožující jeho morální profil a uvádí jednotlivé druhy nebezpečí, se kterými se dnešní generace dětí potýká. Nabízí způsoby účinné prevence i včasné intervence. Cílem praktické části je ověřit efektivitu preventivního projektu "Bezpečný start do života" a zjištění jeho vlivu na postoje žáků k uváděným druhům nebezpečí.
dc.format 101 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internetové a komunikační technologie cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kybergrooming cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject internet and communication technology en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject cybergrooming en
dc.subject Can syndrome en
dc.title Realizace projektu "Bezpečný start do života" a jeho vliv na žáky I. stupně ZŠ
dc.title.alternative Implementation of the "Secure Start in Life" Project and its Impact on Lower Primary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on action of negative influence of today's society and their serious impacts on the lives of children and youth. Teoretical part decribes factors which significantly contribute to shaping the child's personality. It focuses on factors threatening child´s moral profile and it enumarates various types of risks with which today's generation of children faces. There is also described effective methods of prevention and early intervention. Aim of the practical part is to verify the effectiveness of the project "Safe start in life" and determine its impact on pupils' attitudes to stated types of risks.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34085
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-17
local.subject rizikové chování cs
local.subject děti mladšího školního věku cs
local.subject risk behavior en
local.subject younger school age children en


Files in this item

Files Size Format View
michalíková_2014_dp.pdf 4.243Mb PDF View/Open
michalíková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
michalíková_2014_op.doc 24.07Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account