Vztah studentů pomáhajících oborů k dobrovolnické práci ve zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah studentů pomáhajících oborů k dobrovolnické práci ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Mlčková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:00Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:00Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28454
dc.description.abstract Diplomová práce se bude věnovat tématu dobrovolnictví. Teoretická část práce bude zaměřena na obecnou charakteristiku dobrovolnictví a některé další pojmy, které s dobrovolnickou činností úzce souvisí. Dále se bude zabývat legislativním ukotvením dobrovolnické činnosti v ČR a specifiky dobrovolnické pomoci ve zdravotnických zařízeních. V poslední části diplomové práce nejprve objasníme, co jsou to pomáhající obory a následně se budeme věnovat dobrovolníkům z řad studentů. Na teoretické poznatky diplomové práce naváže část praktická, která bude realizována formou kvantitativního výzkumu za pomoci metody dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bude zjistit, jaký mají studenti pomáhajících oborů vztah k dobrovolnické práci ve zdravotnictví.
dc.format 104 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolnické programy cs
dc.subject zákon o dobrovolnické službě cs
dc.subject motivace k dobrovolnictví cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject volunteering en
dc.subject volunteer programmes en
dc.subject The Volunteering Act en
dc.subject volunteering motivation en
dc.subject helping professions en
dc.title Vztah studentů pomáhajících oborů k dobrovolnické práci ve zdravotnictví
dc.title.alternative Helping Profession Students' Attitude to Volunteer Work in Health Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis will focus on the theme of volunteering. The theoretical part is concentrated on the general characteristics of volunteering and the other concepts that are going together with the volunteering. The following part deals both with the legislation provisions for the volunteering in the Czech Republic and the specifics of volunteering in the medical care facilities. In the final part it is first explained the helping professions concept and then it concerns the volunteer work of students. The theoretical part is followed by the practical part part which comprises the quantitative research by the means of the questionnaire. The aim of the research is to find out what is the student relationship to the volunteering in the health care.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34094
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
mlčková_2014_dp.pdf 1.599Mb PDF View/Open
mlčková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
mlčková_2014_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account