Role spirituality v sociálních službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role spirituality v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Mrózek, Stanislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:01Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:01Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28457
dc.description.abstract Diplomová práce hledá odpověď na otázku, co se rozumí pod pojmem spiritualita, jakou roli hraje v sociální práci v dnešní době, jaký je její význam v životě lidí pracujících v pomáhajících profesích, jak ovlivňuje jejich život, jakou úlohu hraje v motivaci pro výkon jejich profese a jaké možnosti nebo výhody, nebo třeba i nevýhody, jim v jejich práci přináší. Přínosem této práce je příprava podkladů pro posouzení možností využití spirituálních přístupů v sociální práci, zejména s uživateli služeb pro osoby bez přístřeší.
dc.format 74
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spiritualita cs
dc.subject religiozita cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject víra cs
dc.subject altruismus cs
dc.subject humanismus cs
dc.subject filantropie cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject motivace cs
dc.subject inspirace cs
dc.subject spirituality en
dc.subject religiosity en
dc.subject religion en
dc.subject faith en
dc.subject altruism en
dc.subject humanism en
dc.subject philanthropy en
dc.subject social exclusion en
dc.subject values en
dc.subject motivation en
dc.subject inspiration en
dc.title Role spirituality v sociálních službách
dc.title.alternative The Role of Spirituality in Social Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated In this thesis we are searching for the answer to the question what is understood as spirituality. What is its role in social work nowadays, what is its meaning in the life of people working in helping professions, how does it influence their lives, what is its role in motivation to perform their profession, and what possibilities or advantages, or perhaps even disadvantages, it brings to their job. The benefit of this thesis is preparation of basis for assessing the possibilities of using spiritual approaches in social work, especially with the clients of social services for homeless people.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34098
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
mrózek_2014_dp.pdf 2.836Mb PDF View/Open
mrózek_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
mrózek_2014_op.doc 17.89Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account