Sociální služby pro zájemce o náhradní rodinnou péči ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální služby pro zájemce o náhradní rodinnou péči ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Múdra, Bohuslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:03Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28459
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zjištění míry spokojenosti se stávajícími sociálními službami pro zájemce o náhradní rodinnou péči ve Zlínském kraji s cílem zjistit, zda vyvstává potřeba doplnění spektra služeb v tomto regionu. V teoretické části budou popsány formy náhradní rodinné péče v České republice, aktuální změny legislativy týkající se náhradní rodinné péče po uvedení novely zákona o sociálně právní ochraně dětí v platnost v roce 2013. Je zde také uvedeno jakým způsobem sledovanou problematiku mění nový občanský zákoník od roku 2014. V praktické části se pokusíme zjistit konkrétní nabídku specifických služeb nabízených organizacemi ve Zlínském kraji formou rozhovorů s jejich vedoucími pracovníky. Dotazníkovou formou se budeme snažit u pěstounů zaznamenat spokojenost s danými službami ve dvou místech Zlínského kraje.
dc.format 87 s. (103 244 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject organizace uzavírající dohody o pěstounské péči cs
dc.subject foster care en
dc.subject social services en
dc.subject the organisations concluding agreement on the foster care en
dc.title Sociální služby pro zájemce o náhradní rodinnou péči ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Social Services for Those Interested in Alternative Family Care in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the level of satisfaction with the existing social services for those interested in foster care in the Zlin region in order to determine whether there is a need to complement the range of services in this region. The theoretical part describes forms of foster care in the Czech Republic, the current changes in legislation regarding alternative family care after the amendment of the Act on Social and Legal Protection of Children in force in 2013. It also shows how the observed problem is changing by the new Civil Code. In the practical part, we try to identify the particular offer of specific services offered by organizations in the Zlin region through interviews with their executives. We will try to determine the foster parents' satisfaction with the services at two points in the Zlín Region by questionnaires.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34100
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-16
local.subject Zlín (Česko : oblast) cs
local.subject pěstouni cs
local.subject Zlín Region (Czechia) en
local.subject foster parents en


Files in this item

Files Size Format View
múdra_2014_dp.pdf 2.594Mb PDF View/Open
múdra_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
múdra_2014_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account