Čtenářská gramotnost jako činitel socializace žáků základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Čtenářská gramotnost jako činitel socializace žáků základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Němejcová, Simona
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:04Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28461
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá čtenářskou gramotností žáků 3. ročníku základní školy z pohledu sociálně pedagogického. Čtenářskou gramotnost prezentuje jako důležitý činitel socializace žáků základní školy a zdůrazňuje význam četby a čtení pro další vývoj jedince. Teoretická část objasňuje pojmy spojené s čtenářskou gramotností, soustředí se na možnosti podpory čtenářství a řeší výzkumy čtenářské gramotnosti. Seznamuje s metodami výuky čtení, zabývá se komparacemi metod, kterými se bude zabývat v praktické části. Praktická část diplomové práce je věnována výzkumu úrovně čtenářské gramotnosti žáků 3. ročníku ZŠ pomocí didaktického testu, kteří se učili číst rozdílnými metodami výuky čtení. Zkoumá také odlišnosti úrovně čtenářské gramotnosti v závislosti na pohlaví.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject socializace cs
dc.subject čtenářská gramotnost cs
dc.subject čtení cs
dc.subject metoda cs
dc.subject komparace metod cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject social education en
dc.subject socialization en
dc.subject literacy en
dc.subject reading en
dc.subject method en
dc.subject comparison of methods en
dc.subject gender en
dc.title Čtenářská gramotnost jako činitel socializace žáků základní školy
dc.title.alternative Reading Literacy as a Socialization Factor in Primary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the reading literacy of 3rd year of primary school from the perspective of social teaching. Reading literacy is presented as an important factor in the socialization of primary school pupils and stresses the importance of reading and reading for fur-ther development of the individual. The theoretical part explains the concepts related to literacy, focusing on possibilities to support reading and also addresses research literacy. It introduces the methods of teaching reading, deals with the comparison of the methods that will be analyzed in the practical part. The practical part of the thesis is devoted to the research level of literacy of 3rd grade of primary school through didactic test , who learned to read different methods of teaching reading. It also explores differences in the level of literacy in relation to sex.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34102
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-11


Files in this item

Files Size Format View
němejcová_2014_dp.pdf 4.722Mb PDF View/Open
němejcová_2014_vp.doc 16.23Kb Microsoft Word View/Open
němejcová_2014_op.doc 22.36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account