Násilí v rodině a jeho dopady na osobnost dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Násilí v rodině a jeho dopady na osobnost dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Pacíková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:04Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28463
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje dětem zažívajícím násilí v rodinném prostředí. Ve svém úvodu přibližuje osobnost dítěte ve společnosti, možné druhy násilí a konfliktů v rámci rodiny. Dále se věnuje postavení rodiny a negativním jevům, které ji ovlivňují. Podrobněji je roze-bráno násilí v kontextu s dítětem. Závěr je věnován péči o ohrožené děti a možné prevenci dopadu násilí či konfliktu na osobnost dítěte. Praktická část je realizována dotazníkovým šetřením zabývajícím se názorem a zkušenostmi pedagogických, sociálních a dalších odborných pracovníkům, jako důležitého pilíře v pomoci ohroženým dětem.
dc.format 115 s. (189 864 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject násilí v rodině cs
dc.subject ohrožené děti cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject dopady cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Violence in family en
dc.subject endangered children en
dc.subject abuse en
dc.subject maltreatment en
dc.subject neglect en
dc.subject impact en
dc.subject support en
dc.subject prevention en
dc.title Násilí v rodině a jeho dopady na osobnost dítěte
dc.title.alternative Domestic Violence in Family and its Impact on Child's Personality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis elaborates on children who undergo violence in their family environment. In the introduction it brings closer personality of a child in the society, possible kinds of violence and conflicts within a family. Further it deals with position of a family and negative phe-nomenon, by which it is influenced. Closer attention is paid to violence in relation to a child. Ending of the thesis is dedicated to a care for endangered children and possible pre-vention of violence or conflict impact on personality of a child. Practical part of this work is represented by questionnaire survey dealing with opinions and experience of pedagogical, social and other specialised professionals representing an im-portant pillar in support of endangered children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34105
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
pacíková_2014_dp.pdf 2.573Mb PDF View/Open
pacíková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
pacíková_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account