Příčiny rozvodu manželů a jeho vliv na děti školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny rozvodu manželů a jeho vliv na děti školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Pluhař, Daniel
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:11Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28480
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje příčinám rozvodu manželů a jeho vlivu na děti školního věku. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rodina, typy a funkce rodiny. Věnuje se průběhu a fázím rozvodu manželů a jejich nejčastějším příčinám, snaze rodičů o udržení vztahu. Dětem, které tuto negativní událost prožívají. Následné úpravě styku rodičů s dětmi. Praktická část diplomové práce je realizována kvalitativním výzkumem metodou zakotvené teorie. Samotný výzkum je zaměřen na příčiny rozvodu manželství a jeho vlivu na komunikaci dětí školního věku u rodičů, kterým byly po rozvodu děti svěřeny do péče.
dc.format 123 s. (36 148 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject příčiny rozvodu cs
dc.subject vliv rozvodu na dítě cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject divorce en
dc.subject causes of divorce en
dc.subject the impact of divorce on children en
dc.subject communication en
dc.title Příčiny rozvodu manželů a jeho vliv na děti školního věku
dc.title.alternative The causes of divorce, spouses and its impact on children of school age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis explores the causes of divorce, spouses and its impact on children of school age. The theoretical part is focused on defining the concept of family, types and functions of the family. He is the course and stages of divorce, spouses and their common causes, parents attempt to maintain the relationship. Children who experience this adverse event. Subsequent adjustment of parents with children. The practical part of the thesis is carried out qualitative research method of grounded theory. The actual research is focused on the causes of divorce and its impact on communication among school-age children of parents who have children after divorce custody.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34125
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
pluhař_2014_dp.pdf 733.8Kb PDF View/Open
pluhař_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
pluhař_2014_op.doc 23.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account