Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Ptáčková, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:14Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:14Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28486
dc.description.abstract Diplomová práce pod názvem "Analýza vzdělávání zaměstnanců na vybraných odbo-rech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy" pojednává o problematice dalšího vzdělávání zaměstnanců v reálně existující organizaci, kde autor diplomové práce působí. Teoretická východiska diplomové práce popisují vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů a snaží se poukázat na jeho důležitost. Dále je velká pozornost věnována motivaci ke vzdělávání. Poslední část teoretické části patří strategii řízení operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která přibližuje využívání projektů z Evropského sociálního fondu pro oblast dalšího vzdělávání. Výzkumným šetřením je zjištěna úroveň motivace ke vzdělávání a hodnocení nabídky dalšího vzdělávání z pohledu zaměstnanců na jednotlivých odborech MŠMT. Výsledkem práce je stanovení závěrů šetření a dopadů na organizaci, ve které je výzkum realizován.
dc.format 79 s. (121 348 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Řízení lidských zdrojů cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject učení a rozvoj cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject motivace ke vzdělávání cs
dc.subject systém vzdělávání cs
dc.subject Human Resource Management en
dc.subject training en
dc.subject learning and development en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject motivation for learning en
dc.subject education system en
dc.title Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
dc.title.alternative Analysis of Employee Training in Selected Departments of Ministry of Education, Youth and Sports
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis "Analysis of work education in particular departments in the Ministry of education, youth and sports" is dealing with the issue of further work education in real existing institution. The author of the thesis is currently working in this institution. The theoretical basis describes education and training from the human resources point of view and it tries to express its importance. Instead of that, it is focused on the issue how to motivate and to encourage employees to further education. The last part of the theoretical basis describes what the management strategy of Operational Program Education for Competitiveness is. It also explains the system of project management and how drawing of European Social Fund supports further education. In empirical part, there is an introduction to provided survey and set hypothesis. The survey brings findings how motivated are the employees in particular departments in the MEYS. It also comes with the evaluation of offered courses and trainings in further education. In conclusion, the results are presented together with recommended suggestions and possible impacts in the future.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34131
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18
local.subject studijní motivace cs
local.subject motivation to study en


Files in this item

Files Size Format View
ptáčková_2014_dp.pdf 1.935Mb PDF View/Open
ptáčková_2014_vp.doc 15.71Kb Microsoft Word View/Open
ptáčková_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account