Dohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu pečujících osob

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu pečujících osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Režná, Soňa
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:16Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28493
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o problematice pěstounské péče. Konkrétně je diplomová práce zaměřena na vysvětlení toho, jak funguje klasická pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu. Velká pozornost je věnována celkovému procesu svěření dítěte do pěstounské péče. V závěru teoretické části diplomové práce je detailně rozpracovaná problematika dohod o výkonu pěstounské péče, což přímo navazuje na praktickou část práce. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jak dohody o výkonu pěstounské péče vnímají osoby pečující. Výzkum byl realizován smíšenými metodami kvantitativní a kvalitativní metodologie, konkrétně dotazníkovým šetřením a rozhovory. Použitím těchto výzkumných metod došlo ke komplexnímu zachycení toho, jak osoby pečující znají, využívají a vnímají svá práva a povinnosti, které jim vyplývají z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.
dc.format 117 s. (190 771 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní rodina cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject pěstoun cs
dc.subject osoba pečující cs
dc.subject dohoda o výkonu pěstounské péče cs
dc.subject substitute family en
dc.subject foster care en
dc.subject foster parent en
dc.subject care person en
dc.subject agreements of execution foster care en
dc.title Dohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu pečujících osob
dc.title.alternative Foster Care Provision Settlement from the Perspective of Carers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated My diploma thesis deals with problems of foster care. Specifically it is focused on explanation of classic foster care and foster care for temporary period. A big attention is focused on process of entrusting child to foster care. The end of diploma thesis is about problems of agreements of execution foster care, and it follows in practical part. The main aim of practical part is to find out how care person perceives agreements of execution foster care. Research was implemented by mixing methods quantitative and qualitative methodology, specifically questionnaire and conversation. These researches helped to complexly notice how care persons know, use and perceive their rights and duties, which follows from closed agreements of execution foster care.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34139
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
režná_2014_dp.pdf 3.224Mb PDF View/Open
režná_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
režná_2014_op.doc 21.63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account