An Analytic and Synthetic Comparison of English Adjectives

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analytic and Synthetic Comparison of English Adjectives

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machová, Dagmar
dc.contributor.author Šimčíková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:22Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:22Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28509
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přídavných jmen a jejich stupňováním v anglickém jazyce. Práce se nejprve zaměřuje na základní charakteristiky přídavných jmen jako slovního druhu, na strukturu frází přídavných jmen a na rozdělení přídavných jmen do dvou skupin, centrální a periferní, které sdílejí stejné vlastnosti. Hlavním cílem práce je popsat způsoby porovnávání anglických přídavných jmen, analyzovat jejich použití s konkrétními přídavnými jmény a srovnat komparativní a superlativní tvary těchto přídavných jmen v odborné literatuře a korpusech.
dc.format 44 s. (66 000 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject přídavné jméno cs
dc.subject analytické stupňování cs
dc.subject flektivní stupňování cs
dc.subject nepravidelné stupňování cs
dc.subject adjectives en
dc.subject analytic comparison en
dc.subject synthetic comparison en
dc.subject irregular comparison en
dc.title An Analytic and Synthetic Comparison of English Adjectives
dc.title.alternative An Analytic and Synthetic Comparison of English Adjectives
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of adjectives and their comparison in English. At first, the thesis is focused on basic characteristics of adjectives as a part of speech, on a structure of the adjective phrase and on a division of adjectives into two groups, central and peripheral, sharing same properties. The main aim of this work is to describe types of comparisons of English adjectives, to analyze their usage with particular adjectives and to compare comparative and superlative forms of these adjectives in the literature and corpuses.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34159
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
šimčíková_2013_dp.pdf 1.483Mb PDF View/Open
šimčíková_2013_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
šimčíková_2013_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account