Komparace hodnotové preference žáků 9. tříd základních škol a studentů maturitních ročníků středních škol v regionu Uherskohradišťska

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparace hodnotové preference žáků 9. tříd základních škol a studentů maturitních ročníků středních škol v regionu Uherskohradišťska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Salingerová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:22Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:22Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28511
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na hodnotovou preferenci a hodnotovou orientaci. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů hodnota, hodnotová orientace a dalších pojmů, které s hodnotami úzce souvisí. Na teoretickou část navazuje část praktická, která má formu kvantitativního výzkumu. Tato část diplomové práce zkoumá pomocí dotazníkového šetře-ní, jsou-li rozdíly v preferenci hodnot a hodnotové orientaci mezi žáky 9. tříd základních škol a studenty maturitních ročníků středních škol na Uherskohradišťsku. Dále zjišťuje, které subjekty nejvíce ovlivňují vztah k hodnotám, zda mají respondenti výzkumu z hlediska hodnot nějaké vzory.
dc.format 113 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject hodnotový systém cs
dc.subject preference hodnot cs
dc.subject Uherskohradišťsko cs
dc.subject value en
dc.subject value orientation en
dc.subject rating en
dc.subject value system en
dc.subject value preferences en
dc.subject Uherské Hradiště region en
dc.title Komparace hodnotové preference žáků 9. tříd základních škol a studentů maturitních ročníků středních škol v regionu Uherskohradišťska
dc.title.alternative Comparison of Value Preferences in Primary School 9th Grade Students and Secondary School Graduation Class Students in the Region of Uherské Hradiště
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on value preferences and value orientation. The theoretical part deals with defining of terms as value, value orientation and other terms which are closely related. The theoretical part is followed by the practical part, which is taken in quantitative research form. This part of the thesis investigates through a questionnaire survey, the differences if any in values preference and value orientation of 9th grades elementary school pupils and high school graduation classes in the region of Uherské Hradiště. Furthermore, it deter-mines which entities most influence the value relationship and whether the respondents have some patterns in value orientation perspective.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34161
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
salingerová_2014_dp.pdf 4.257Mb PDF View/Open
salingerová_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
salingerová_2014_op.doc 23.27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account