Využití volného času žáků na základní škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití volného času žáků na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chráska, Miroslav
dc.contributor.author Sokolová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:23Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:23Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28514
dc.description.abstract Předkládána diplomová práce nazvaná Využití volného času dětí na základní škole, je zaměřena na volný čas dětí na základní škole. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se blíže zabývá pojmem volného času, jeho funkcemi a účastníky volného času. Blíže je také specifikována výchova ve volném čase, osobnost dítěte mladšího a staršího školního věku. Teoretická část je ukončena kapitolou zabývající se školní družinou a školním klubem na základní škole. V praktické části je za pomocí metod pedagogického výzkumu proveden kvantitativní výzkum. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zdali všechny děti na základní škole Horka-Domky, Třebíč mohou dostatečně využívat volnoča-sové aktivity, které jim škola nabízí.
dc.format 75 s. (111 143 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volný čas cs
dc.subject výchova ve volném čase cs
dc.subject osobnost dítěte cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject školní klub cs
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject Leisure time en
dc.subject education in leisure time en
dc.subject the child´s personality en
dc.subject primary school en
dc.subject school clubs en
dc.subject school club en
dc.subject leisure activities en
dc.title Využití volného času žáků na základní škole
dc.title.alternative Leisure Time of Elementary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The presented thesis called Utilization of leisure time of elementary school pupils is focu-sed on leisure activities of elementary school pupils. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical parts deals with concept of free time, its functions and participants of free time. Closer is also specified education in leisure time, personality of school age child. The theoretical part ends with chapter which is dealing with school clubs and school club on primary school. In the practical part using the methods of educational research is carried out quantitative research. The main objective of the research was to de-termine whether all children in primary school Horka-Domky, Třebíč can sufficiently make use of the leisure activities that the school offers them.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34164
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-17
local.subject školní družiny cs
local.subject school clubs en


Files in this item

Files Size Format View
sokolová_2014_dp.pdf 3.794Mb PDF View/Open
sokolová_2014_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
sokolová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account