Postoje a motivace pracovníků pomáhajících profesí k dalšímu vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje a motivace pracovníků pomáhajících profesí k dalšímu vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Solařová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:24Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28515
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o postojích, které zaujímají pracovníci pomáhajících profesí k dalšímu vzdělávání a o faktorech, které je motivují k tomu, aby se dále vzdělávali. V teoretické části se věnujeme různým druhům motivace, které vedou jedince k tomu, aby si dále rozšiřovali své profesní vzdělání a zdokonalovali se v teoretických znalostech i praktických dovednostech. Také jsou zde popsány různé formy vzdělávání a legislativa, která další vzdělávání dospělých upravuje. V práci jsou vysvětleny i základní pojmy z oblasti postojů, jejich vznik, změna a funkce a závěr teoretické části je věnován pracovníkům pomáhajících profesí, pomáhání a rizikům, které může přinést tato náročná práce. V praktické části se zabýváme výzkumem, jehož cílem je zjistit, jaké jsou postoje pracovníků pomáhajících profesí k dalšímu vzdělávání, z jakých důvodů si zvyšují svoji kvalifikaci a jaké motivační faktory je vedou k tomu, aby svůj volný nebo pracovní čas věnovali svému profesnímu zdokonalování.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject postoje cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject pracovník v pomáhajících profesích cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject sebevzdělávání cs
dc.subject motivation en
dc.subject attitudes en
dc.subject helping professions en
dc.subject helping professions worker en
dc.subject next education en
dc.subject itself education en
dc.title Postoje a motivace pracovníků pomáhajících profesí k dalšímu vzdělávání
dc.title.alternative Attitudes and Motivation of Helping Profession Workers to Further Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The diploma work deals with attitudes, which helping profession workers take to next edu-cation and about factors, which motivate them to next education. The theoretical part is about different type of motivation, which leads individual person to expansion their profession education and improve in theoretical knowledge and practical skills. You can find there different forms of education and legislation, which next educati-on of adult person editing. There are explaining basic ideas from attitudes area, their for-mation, change and function. Theoretical part ending is talking about helping profession workers, helping and risks, which can bring this difficult work. The practical part deals about research; its target is to find, what are the attitudes of helping profession workers to next education, from which reasons they increase their qualification and what motivation factors lead them to profession improve in their free or working time.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34165
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-17
local.subject studijní motivace cs
local.subject vzdělávání zaměstnanců cs
local.subject sociální práce cs
local.subject motivation to study en
local.subject employee training and education en
local.subject social work en


Files in this item

Files Size Format View
solařová_2014_dp.pdf 6.560Mb PDF View/Open
solařová_2014_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
solařová_2014_op.pdf 151.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account