Analýza faktorů ovlivňujících další vzdělávání pedagogických pracovníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza faktorů ovlivňujících další vzdělávání pedagogických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Sršňová, Vítězslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:24Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28517
dc.description.abstract Hlavním tématem diplomové práce je další vzdělávání pedagogických pracovníků. V teore-tické části jsou definovány základní pojmy týkající se vzdělávání dospělých. Je zde popsán systém a formy vzdělávání dospělých v ČR. Samostatná kapitola je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjištění, do jaké míry ovlivňuje motivace, podpora zaměstnavatele, finanční a časová náročnost a jiné faktory další vzdělávání pedagogických pracovníků.
dc.format 77 s. (76 953)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject : pedagogický pracovník cs
dc.subject další vzdělávání a jeho cíle cs
dc.subject motivace cs
dc.subject formy vzdě-lávacích aktivit cs
dc.subject pedagogical worker en
dc.subject the next education and its goals en
dc.subject motivation en
dc.subject forms of educational activities en
dc.title Analýza faktorů ovlivňujících další vzdělávání pedagogických pracovníků
dc.title.alternative An Analysis of Factors Influencing further Education of Pedagogical Employees
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The main theme of this dissertation work is the next education of pedagogical workers. The definition of basic terms, which are connected with adult education, is given in theoretical part. There are also described forms and the system of adult education in the Czech Republic. In another chapter there is a questionnaire whose purpose is to find out. How much the motivation, employer ś support, financial and time demands and other factors influence the next education of pedagogical workers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34167
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-17
local.subject pedagogové cs
local.subject další vzdělávání cs
local.subject studijní motivace cs
local.subject vzdělávání učitelů cs
local.subject educationalists en
local.subject continuing education en
local.subject motivation to study en
local.subject teacher education en


Files in this item

Files Size Format View
sršňová_2014_dp.pdf 2.628Mb PDF View/Open
sršňová_2014_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
sršňová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account