The Adobe Photoshop Software Manual: A Technical Translation

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Adobe Photoshop Software Manual: A Technical Translation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Petr
dc.contributor.author Šupina, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:26Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:26Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28522
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad technického textu - manuálu softwaru Adobe Photoshop. Úvodní teoretická část poskytuje všeobecné informace na téma překlad, včetně jeho definice, typů a charakteristiky. Teoretická část bakalářské práce se dále také zabývá specifiky technického textu, terminologie a otázkou ekvivalence. V praktické části práce je přeložen zdrojový text s vlastním komentářem k překladu. Pro snadnější orientaci v překladu byl vytvořen slovník pojmů objasňující použitou terminologii, který je společně s originálem zdrojového textu k nahlédnutí v přílohách. Hlavním účelem této práce je překlad technického textu, jeho specifikace a analýza odborných výrazů.
dc.format 54 s. (71 575 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject překlad cs
dc.subject překladatel cs
dc.subject technický text cs
dc.subject vědecko-technický styl cs
dc.subject terminologie cs
dc.subject ekvivalence cs
dc.subject Adobe Photoshop cs
dc.subject translation en
dc.subject translator en
dc.subject technical text en
dc.subject scientific and technical style en
dc.subject equivalence en
dc.subject terminology en
dc.subject Adobe Photoshop en
dc.title The Adobe Photoshop Software Manual: A Technical Translation
dc.title.alternative The Adobe Photoshop Software Manual: A Technical Translation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Orsavová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims at the translation of a technical text Adobe Photoshop software manual. The introductory theoretical part provides general information about the subject of translation, including its definition, types and characteristics. The theoretical part of the thesis also deals with the specifics of a technical text, its terminology as well as equivalence. In the practical part, there is a translated source text with the commentary. For better orientation, a terminological dictionary explaining the terminology used can be seen in appendices of this thesis along with the original of source text. Main purpose of the thesis is a translation of technical text, its specification and the analysis of technical terms.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34172
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šupina_2013_dp.pdf 5.272Mb PDF View/Open
šupina_2013_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
šupina_2013_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account